Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 13 2013

green-rain
green-rain

Pośród wielu wspomnień miej choć jedno o mnie.

Reposted fromtereseek tereseek viawishyouwerehere wishyouwerehere
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschgeKameeel
green-rain
6427 4898 390
Reposted fromIriss Iriss viawishyouwerehere wishyouwerehere
green-rain
Ludzie spotykają się w różnym miejscu i czasie. Mijają, przechodzą. Czasem nic z tego nie wynika. Czasem wynika wszystko.
— z rozmowy z Piotrem Adamczykiem i Kate Rozz, w najnowszej Vivie (19.01.2012.)
green-rain
Reposted fromheima heima viawishyouwerehere wishyouwerehere
green-rain
green-rain
green-rain
5497 2f21 390
Reposted frommariola mariola viawishyouwerehere wishyouwerehere
green-rain
5550 1ef9 390
Reposted frommariola mariola viawishyouwerehere wishyouwerehere
green-rain
chłopak zawsze ma nadzieję, że zmieni dziewczynę
— K.K
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere
green-rain
I czując Cię obok opowiem o wszystkim, jak często się boję i czuję się nikim.
— Myslovitz
green-rain
Na początku miłości trzeba chodzić bardzo ostrożnie, dopiero później można się puścić pędem przez pola prosto w objęcia ukochanego, kiedy ma się pewność, że nas nie wyśmieje, jeśli się potkniemy.
— Jonathan Carroll, "Muzeum psów"
green-rain
green-rain
Nie wiem, co się dzieje. Zapadam się w siebie i to od dawna. Myślałam, że skończy się zima, przyjdzie słońce i obudzi mnie do życia. Słońce przyszło, a w mojej psychice nic się nie zmieniło. Z każdym dniem czuję się coraz bardziej oddalona od ludzi i od samej siebie.
— nie wiem, jak mam sobie pomóc.
green-rain
9692 d682 390
Reposted fromIlivedreams Ilivedreams
green-rain
3596 7297 390
Reposted fromzapiski zapiski viagreysanathomy greysanathomy
green-rain
green-rain
green-rain
Dobranoc, do widzenia. Cześć, giniemy.
— ostatnie słowa wypowiedziane przez pilotów samolotu ”Tadeusz Kościuszko”
Reposted fromlonelygirl15 lonelygirl15 viaplugss plugss
green-rain
5995 7908 390
Reposted fromrol rol viaplugss plugss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...